Gaszenie pozarow ang

Pożary, które wyrastają w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę odnosi się w mieszkaniach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny zatem istnieć miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi stanowić zastosowana, ze względu na jej daleko niski ciężar właściwy, co odkłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest nieco wydajne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zajmuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy bierze się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w efektu związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie istnieć rzadko kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym znacznie funkcjonalne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w rozmiarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest znacznie najbardziej funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która zapewniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.