Kasa fiskalna dla jednoosobowej firmy

Obowiązki, jakie trafiają na posiadacza kas fiskalnych, nie obejmują jedynie prace związanych z ich importem i fiskalizacją. Wręcz przeciwnie, interesują one przede wszystkim późniejszego okresu, w jakim bierzemy z danej kasy fiskalnej. Co wobec tego, przylega do naszych obowiązków?

Do czego każe nas obowiązek podatkowe, w rozmiarze bycia i wykorzystywania kas fiskalnych?

1. Paragony, paragony.

Ważna kwestia, to płacenie paragonów. Słyszeliście pewnie już o pracach nakłaniania kupujących do pobierania paragonów od sprzedawców. Skąd takie prace? Paragon bowiem, jest dowodem, iż podatek należny Urzędowi Skarbowemu został uwzględniony w rozliczeniach handlowca. Brak paragonu, może godzić się spośród ostatnim, że ów podatek nie został uwzględniony. Mamy zatem tu do postępowania z czymś na układ nieuczciwości podatkowej i konkurencyjnej.

2. Raport fiskalny dobowy.

Raport fiskalny dobowy, to kolejny obowiązek, do jakiego narzucony jest przedsiębiorca. Otóż, po ukończeniu każdego dnia (ale te przed rozpoczęciem handlu w dniu następnym przedsiębiorca jest przymuszony do wykonania raportu. W nim, będzie dana wartość podatku, który przedsiębiorca ma uiścić typowemu dla własnej siedziby Urzędowi Skarbowemu. Proste? Pamiętajmy, że raport tenże istnieje wymagany w przypadku kontroli skarbowej.

3. Raport fiskalny miesięczny.

Podobnie jak w przypadku raportu dobowego, koniecznie należy zrobić analogiczny raport miesięczny. Chodzi dokładnie o to, by uwzględnić wartość całego podatku, który potrzebujemy dopłacić za okres całego miesiąca. Do jak ten raport mamy sporządzić? Pod tym sensem potrzeba jest wcale prosta. Raport fiskalny miesięczny, wymaga być urządzony do tego dnia miesiąca jakiego on działa.

4. Książka kasy.

Czerpanie z dobrodziejstw kasy fiskalnej, stosuje się oraz z obowiązkiem wprowadzania wpisów do książki kasy rejestrującej. Istotne jest, aby wspomniane wpisy jak i wszelka książka, były trzymane w pomieszczeniu znajdującym się w bliskiej bliskości kas fiskalnych. Oczywiście, wspomniane wpisy będą kontrolowane podczas wykonywania audytu skarbowego, wykonywanego u przedsiębiorcy przez Urząd Skarbowy.

Podsumowanie:  Kasy fiskalne wiążą się z wieloma obowiązkami. Jednak wypełniając je, mamy gwarancja, że gramy w wszyscy legalnie. Potrafimy to z łatwością udowodnić podczas przeprowadzenia różnych kontroli skarbowych, tworzonych przez Urząd Skarbowy.