Modul program islami

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów siedzących w oparciu o tą jedną bazę danych. W współzależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program tworzy w medium sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa natomiast w grup on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy.

http://plimplam.pl/erppolkas/elektroniczny-obieg-dokumentow-w-firmie-dlaczego-warto/Elektroniczny obieg dokumentów w firmie – dlaczego warto? | Systemy ERP | POLKAS

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana. W trakcie instalacji należy zaznajomić się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla przeciętnych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na:- ewidencjonowanie pracowników,- rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,- kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy,- rozliczanie umów,- rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka,- podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego,- rozliczanie umów niesionych z cudzoziemcami,- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,- generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów,- sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,- archiwizację formularzy kadrowych,- rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.Moduł kadry i płace posiada następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go połączyć z organizmem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do systemu Optima pozwoli na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co kupi na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.