Odpylanie drewna

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, budzących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w tokach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn a dla zdrowia człowieka (strona z nich uważa oddziaływanie toksyczne, dlatego i skuteczne sposoby odpylania są istotny temat w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko także hamować ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim podchodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji,

2. filtry - włożony w pokrywie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie istotną rzeczą w organizmach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w rezultatu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności układu i zagrożenia. Kolejnym elementem drogim w budowy jest trwałość materiałów, z których zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dostarczają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą robić też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.