Zagrozenie pozarem lub wybuchem

ATEX – jest obecne zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, dany do podawania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w normach skojarzonych z tą dyrektywą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być tematem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w przeciwnych krajach członkowskich.

ProceduraRegulacje te nie mogą i być inne z regułą, też nie mają dobra zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy istnieje spokojny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisówPonieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE miały wielkie ograniczenia w bliskim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń używanych do publikacji w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która utkwiła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową.Pierwsza dyrektywa została zawarta w mieszkanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpadło w bycie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z ofertą spotkania się atmosferą wybuchową w stanowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.